De list met het Turfschip

1581

Het gevecht in Breda werd beslist in het voordeel van de Spanjaarden. Het verlies van deze belangrijke vestingstad was moeilijk te verkroppen voor de leider van de Opstand, Willem van Oranje. Breda bleef voorlopig in handen van de Spanjaarden.

1581

Willem van Oranje verzint een list om onopgemerkt de Spanjaarden aan te vallen en zo de stad Breda te heroveren.

1584

Willem van Oranje wordt in Delft door Balthasar Gerards om het leven gebracht. Dit is op 10 juli 1584.

1589

In de nazomer van 1589 begonnen de plannen voor de herovering van Breda vorm te krijgen. De zoon van Willem, de 22-jarige stadhouder prins Maurits, besprak de mogelijkheden met landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt.

1590

Schipper Adriaen van Bergen vervoerde vaak turf naar het kasteel van Breda. Omdat hij er regelmatig kwam, werd zijn schip niet meer gecontroleerd. Van Bergen stelde voor om het leger van Prins Maurits in zijn schip te verstoppen.

1590

Op 25 februari 1590 manoeuvreerden 75 soldaten zich in het turfschip. De operatie verliep echter niet zoals gepland. Allereerst trok Van Bergen zich op het laatste moment terug, waarna een nieuwe schipper moest worden gevonden.

1590

Pas op 4 maart kwamen de troepen in Breda aan. Daar zonken zij bijna omdat er een lek in het schip bleek te zitten. De Spanjaarden werden echter totaal overrompeld toen de manschappen uit het schip kwamen en het kasteel heroverden.

1590

Gegoten zilveren penning op het succes van het turfschip, uitgevoerd met aangesoldeerde stekelvarkenrand en draagoog, waardoor de penning dus met vertoon gedragen kon worden. De penning heeft als ingegraveerde initialen N en I.

1590

Het turfschip krijgt een eerbetoon. Het wordt op het droge getrokken en zal nog jarenlang, beschermd door een afdak, als een monument op het kasteelterrein staan.

1624

In 1624 werd Breda opnieuw door Spaanse troepen aangevallen met als gevolgd dat Breda weer heroverd werd door de Spanjaarden. Het turfschip werd direct verbrand door de Spanjaarden.

19e eeuw

Het roer zou  bewaard zijn gebleven. In de 19e eeuw is het roer overgebracht naar het Rijksmuseum in Amsterdam en daar tentoongesteld. Na de oprichting van Breda’s Museum is het teruggekeerd naar Breda.

1904

Verschillende herdenkingen komen er in Breda die betrekking hebben op het turfschip. Zo komt er een schouwburg in Breda en een standbeeld van Adriaen van Bergen.

1990

Een replica op schaal wordt in het museum van Breda tentoongesteld.

2014

Onder verantwoording van Herman Kappers, wordt het stripboek over de list met het turfschip van Breda uitgebracht.

2015

Marcel Vos zet het project “Het turfschip van Breda terug in de singel” op. Marcel Vos vindt dat dit stukje geschiedenis van Breda, niet verloren mag gaan. Hij hoopt het turfschip op ware grote na te bouwen en weer door Breda te laten varen.

2015

Op 17 december 2015 is de website www.turfschipvanbreda.nl live gegaan!

2016

Op 22 april 2016 nam het turfschipvanbreda deel aan de stadsexpeditie.

2016

Op 14 juni namen wij deel aan de PechaKucha night in Breda.

2016

Op 9 september maakten wij de slotgracht van het kasteel van Breda schoon.

2016

Op 10 en 11 september organiseerden wij rondvaarten door de slotgracht van het kasteel van Breda voor de open monumentendagen 2016.

2016

14 oktober Deelname Symposium Historische Scheepsbouw op de BataviaWerf

2016

30 oktober Verhalenkamer Zuiderwaterlinie Festival