Educatief

Voor het basis- en voortgezet onderwijs in West-Brabant zijn we een onderwijsprogramma aan het opzetten waarbij de geschiedenis van de List met Het Turfschip centraal staat.

Aan de basis staat een liedje over de List met het Turfschip, waarin alle facetten van voorbereiding tot de barre tocht naar de uiteindelijke verovering van het Kasteel van Breda op de Spanjaarden aan bod komen.

Doelstelling is om kinderen vanaf groep 1 in aanraking te laten komen met deze voor West-Brabant en Nederland zeer belangrijke gebeurtenis uit de geschiedenis. Vanaf dat moment leren de kinderen de tekst van het liedje en zingen ze dit in de klas. Het lied zal een zeer eenvoudig te onthouden versje zijn.

In de maanden voorafgaande aan de Nassaudag in Breda (mei) zal in alle groepen aandacht worden besteed aan de List met het Turfschip, aan de 80 jarige oorlog, aan de bevrijding van Breda en aan het ontstaan van het huis Oranje-Nassau in Breda.

Uiteindelijk gaan alle kinderen uit groep 12 van alle scholen in West-Brabant de Nassaudag bezoeken, om zo live getuige te zijn van alles wat ze in de afgelopen jaren op school hebben geleerd.

Wellicht kan de Nassaudag in de toekomst een 2-daags evenement worden, waarbij de vrijdag geheel in het teken staat van het onderwijs en de schoolkinderen. De zaterdag is dan volledig voor het grote publiek.